ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในองค์กร คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่?

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพราะหลายองค์กรมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ต้องจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนเป็นำจนวนมาก การเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แทนจึงอาจเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ว่าแต่การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับใช้งานในองค์กรธุรกิจนั้นให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ มาหาคำตอบกัน

  1. อายุการใช้งาน แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานราว 25 ปี หากติดตั้งใช้ที่บ้านจะมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 10 ปี ส่วนติดตั้งที่องค์กรจะคืนทุนภายใน 4-5 ปีขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเมื่อครบระยะคืนทุนแล้วก็จะเหมือน โซล่าเซลล์เชียงใหม่ ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีๆไปนานนับ 10-20 ปีเลยทีเดียว
  2. พื้นที่เหมาะสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ องค์กรหลายแห่งมีโรงงานหรือสำนักงานเป็นของตัวเอง ในส่วนของหลังคาก็มักจะเป็นดาดฟ้าเรียบๆและมีพื้นที่โล่งเยอะมาก จึงคำนวณความลาดเอียงได้ง่าย ติดตั้งได้สะดวก ประหยัดพื้นที่ ที่สำคัญคือแผงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ขายคืนให้การไฟฟ้าได้ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของการใช้พลังงานทดแทนและการลดลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อธิบายง่ายๆคือหากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานแล้วระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการ ก็สามารถนำไปขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ว่าหากต้องการจะขายจริงๆอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะต้องขออนุญาตติดตั้งและขออนุญาตขายไฟจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเดินเรื่องด้วย อย่างไรก็ตามแม้เงื่อนไขจะเยอะไปสักหน่อยแต่ก็นับว่าช่วยสร้างกำไรให้ได้เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ใช้ในองค์กรธุรกิจนั้นคืนทุนภายใน 5 ปีเท่านั้น หากผลิตได้เยอะก็ขายคืนรัฐหรือการไฟฟ้าได้ด้วย เพราะฉะนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่และใช้ไฟฟ้าเยอะ ก็ยิ่งคืนทุนเร็ว แม้จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่ก็นับว่าคุ้มค่าเพราะราวๆปีที่ 6 เป็นต้นไปก็จะได้ใช้ไฟฟ้าปีไปเกือบ 20 ปีนั่นเอง สำหรับองค์ไหนสนใจและยังไม่มั่นใจว่าควรจะติดตั้งดีไหม หลังจากอ่านบทความนี้จบก็เชื่อว่านาจะตัดสินใจกันได้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *